Stichting Behoud Franse Klooster

Stichting Behoud Franse Klooster te Sittard beijvert zich om de roerende en onroerende zaken behorende tot het Franse Klooster waaronder de Kapel en het orgel en dat gelegen is aan de Walramstraat 23 te Sittard, te behouden voor de Sittardse/Geleense gemeenschap.

Walramstraat 23 te Sittard, te behouden voor de Sittardse/Geleense gemeenschap. In 2011 zijn de activiteiten van enthousiaste vrijwilligers die zich beijverde voor het behoud van het Franse Klooster, voor de Kapel en het orgel gelegen aan de Walramstraat te Sittard, ondergebracht in een stichting. Daarmee werd een formele en juridische status gegeven aan hun activiteiten. De stichting bij notariële akte opgericht op 8 juli 2011 kreeg de naam: “ Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het Erfgoed van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard”.

Charles Beltjenslaan 9
6132 AD Sittard
Telefoon 046 – 4377591 | 06 – 30567774
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.