Nic Heffels

Kunstenaar. Schilderkunst, keramiek.

Schilderen is een constante zoektocht. Een voortdurende verlegging van de eigen grenzen, waarbij je elke keer wordt genoodzaakt het pas verworvene weer los te laten, en met de laatst opgedane ervaringen je schilderkunstig pad te vervolgen. De natuur is hierbij mijn voornaamste inspiratiebron. Het wekken van suggesties heeft voor mij meer waarde dan het uitsluitend noteren van mijn waarnemingen.

Het vertrekpunt ligt vast maar de route is onvoorspelbaar en het eindpunt is nooit meer dan een tussenstation, op weg naar het volgende. In mijn werk komen enkele thema’s regelmatig terug: vrijheid, vlucht, gebondenheid, openheid, loslaten, ruimte. Thema’s die nauw verbonden zijn met mijn belevingswereld.

Zo ook mijn materiaalgebruik: soms laag over laag, waardoor kleuren fragiel worden, dan weer de uitgesproken helderheid van een pure kleur. Zij vormen samen met de lijnen in een landschap, de helderheid van mediterraan licht, de ontembare kracht van de zee of de diffuse tonen in een Drentse hei de ingrediënten voor de weergave van mijn werkelijkheid.

Schilderijen willen niet alleen maar bekeken worden, ze vragen er vooral om beleefd te worden”.

Morgensterstraat 1
6133 VK Sittard
Telefoon 06 - 27 30 07 14
n.heffels@planet.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.