Songwriting, Lighthouse of Music

Natuurlijk komt een nieuwe song voort uit jouw inspiratie. Dat neemt niet weg dat goede tips je wel degelijk kunnen helpen. Songwriting is voor een deel een kunst, maar zeker ook een ambacht, zoals elke andere kunstuiting.

Door bestuderen van songs van anderen, het analyseren van je eigen songs, sterke en zwakke punten ontdekken en verbeteren kom je verder. Tips van een docent met ervaring in songwriting, arrangeren, uitvoeren en opnemen kunnen je sneller vooruit helpen. Door je eigen songs voor publiek te brengen, op te nemen en aan anderen te laten horen merk je hoe je muziek overkomt. Je krijgt individueel les en jouw songs zijn het vertrekpunt. Aan de hand daarvan gaan we aan de slag en krijg je materiaal, tips, opdrachten om je verder te ontwikkelen.

REPERTOIRE
Jouw repertoire. Qua stijl is er geen beperking:
het kan singer/songwriter zijn, maar ook rock,
pop, alternative of wat dan ook.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Er lopen bij the Lighthouse véél muzikanten rond.
Mogelijkheden genoeg om een band te formeren.
Je kunt je songs ook laten horen op presentaties.
LEEFTIJD
Vanaf 12 jaar.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel.
WANNEER
In overleg met de docent
DOCENT
Sander Sanders
Sint Maartenspoort 2
6221BA Maastricht
Telefoon (+31 - 043)3505669
info@kumulus.nl