Percussie, Lighthouse of Music

In deze cursus leer je instrumenten als conga's, bongo's, djembé, maracas, shakers, cowbell, guiro etc. spelen. Deze instrumenten komen vooral in latin-american muziek als salsa en merengue veel voor, maar ook in popmuziek, harmonieorkesten, fanfares en drumbands wordt steeds vaker gebruik gemaakt van percussie.

REPERTOIRE
Pop, rock, jazz en blues.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Popbands, big band.
LEEFTIJD
Vanaf 10 jaar.
HUREN OF KOPEN
Kopen.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel of in kleine groepen.
WANNEER
In overleg met docent.
DOCENT
Rian Pasmans.
 
Sint Maartenspoort 2
6221BA Maastricht
Telefoon (+31 - 043)3505669
info@kumulus.nl