Jazzcombo, Lighthouse of Music

Dé werkplaats voor jazzmuzikanten! Je speelt jazz of geïmproviseerde muziek in een bandje van maximaal 8 personen. Er wordt twee-wekelijks anderhalf uur gerepeteerd.

Naast speelplezier wordt vooral aandacht  besteed aan improvisatie, vormgevoel, samenspelen, reageren op elkaars spel, stijlgevoel, etc. In de cursus periode zullen er diverse presentaties plaatsvinden. Inschrijven gebeurt ook steeds voor een periode van 16 repetities en plaatsing gebeurtin overleg met de docent

REPERTOIRE
Het repertoire omvat vele stijlen, zoals swing, bebop, latin-jazz, bossa nova,
souljazz, funk, fusion…… . De stukken worden in onderling overleg gekozen.
De deelnemers hebben al een vrij hoog speelniveau en kunnen noten lezen.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Bigband, spelen in een band.
LEEFTIJD
Vanaf 12 jaar.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Groepsles, in kleine groepen.
WANNEER
In overleg met de docent.
DOCENT
Tim Daemen
Sint Maartenspoort 2
6221BA Maastricht
Telefoon (+31 - 043)3505669
info@kumulus.nl