Hoorn

De hoorn is een oud koperen blaasinstrument, die het meest tot zijn recht komt in de klassieke muziek. Ook wordt de hoorn zeer veel gebruikt in kleinere bezettingen, omdat het een warme volle klank heeft.

REPERTOIRE
Solo- en ensemblemuziek van de barok tot nu.
SAMENSPELMOGELIJKHEDEN
Koperblaasensemble, gemengd ensemble,
symfonieorkest, harmonieorkest en fanfare.
LEEFTIJD
Vanaf 7 jaar (kinderhoorn).
Vanaf 10 jaar (volwassenhoorn).
HUREN OF KOPEN
Huur/huurkoop is mogelijk.
Voor kinderen vanaf 7 jaar is een speciale
kinderhoorn te huur.
Aanschaf na overleg met docent.
INDIVIDUEEL OF GROEPSLES
Individueel.
WANNEER
In overleg met docent.
DOCENT
Nico Housen.
Sint Maartenspoort 2
6221BA Maastricht
Telefoon (+31 - 043)3505669
info@kumulus.nl