Stichting Sittard-CreatieF

Wij willen contacten bevorderen tussen afnemers en makers van creativiteit in welk genre of van welk niveau dan ook, en doen dit GRATIS.

De stichting is een initiatief om de sociale contacten tussen mensen te bevorderen. Dit doet we door een plek het aan te bieden waar men elkaar kan vinden. De website is de spil in dit initiatief. Daar kan iedereen die op de een of andere manier een passie of hobby  heeft, een eigen portfolio plaatsen en zo andere mensen met dezelfde passie ontmoeten. Het delen van een passie of hobby brengt mensen bijeen en maakt hen sterker.

Het bijeen brengen van mensen is dan ook de doelstelling van Sittard – CreatieF en de drive voor de vrijwilligers van de stichting. Mensen uit hun isolement halen. Mensen met vrees, mensen die een beperking hebben (lichamelijk, geestelijk, financieel), ouderen die steeds minder mensen om zich heen hebben. Er zijn ook mensen die hun creatieve hobby door geestelijke of fysieke omstandigheden in hun eentje beoefenen, los van de buitenwereld. De stichting wil door middel van de site en contactdagen deelnemers uit hun isolement halen en ze bij elkaar brengen. Zodoende kunnen er mooie contacten ontstaan en kunnen de deelnemers elkaar inspireren. De contactdagen zijn ook gericht op mensen die niet graag in de publiciteit staan of onzeker zijn over hun werk. Door deze activiteit te organiseren verlagen we de drempel en krijgt iedereen de kans iets van zichzelf te laten zien en te delen met anderen.

Alle huidige en nieuwe deelnemers hebben een eigen portfolio (showroom) op de site www.Sittard-Creatief.nl , Gratis!  Daarin staan gegevens en een beschrijving van ieder per persoon en daarnaast fotomateriaal met beschrijvingen die hun werkstukken of resultaten uitbeelden en beschrijven.

 

Apollo-11 laan 19
6123 BA Holtum
Telefoon 046-4856205
info@sittard-creatief.nl