Viceroy’s House

In 1947 hebben we te maken met een boeiende en gecompliceerde wereld. In India streven hindoes, moslims en sikhs naar zelfstandigheid. Los van het Britse Imperium! De roep om zelfstandigheid delen zij met elkaar, maar de onderlinge verdeeldheid viert de boventoon. De bedachte oplossing voor zelfstandigheid leidde tot rellen en uiteindelijk tot een vluchtelingenstroom van meer dan twaalf miljoen mensen. Daarbij verloren enkele honderdduizenden tot een miljoen mensen het leven.

Door: Leo Hendrikx
Aan de Britse onderkoning (de Viceroy) Lord Mountbatten de taak om vanuit zijn onderkomen in New Delhi (het Viceroy’s House) toezicht te houden als het land de eerste stappen zet richting onafhankelijkheid. India, een land dat zijn wortels kent in vele vorstendommen, die oorlog voeren niet schuwden. Lord ‘Dicky’ moet in zes maanden tijd één nieuwe zelfstandige staat in het leven roepen. Zijn gesprekspartners opereren vanuit loopgraven. De onverzettelijke moslimvertegenwoordiger Muhammad Ali Jinnah blijkt een niet te kraken noot.
Lord Mountbatten breekt zich het hoofd over een eventueel nieuw land, speciaal voor de moslims: Pakistan. Voor hindoes, vertegenwoordigd door Jawaharlal Nehroe, Ghandi en anderen een niet te verteren gedachte. De oplossing: een soort staatscommissie gaat toch een grens tussen India en Pakistan trekken. De tweedeling wordt een feit en splijt de bevolking.
De gecompliceerde Indiase samenleving heeft zijn afspiegeling in de hofhouding van Viceroy's House met zijn 500 personeelsleden.
De jonge hindoe-bediende Jeet Kumar vindt het een eer om te mogen werken voor deze laatste Britse onderkoning van India. Hij wordt nog blijer met zijn positie als hij in het paleis zijn verloren liefde tegen het lijf loopt: de mooie moslimvrouw Aalia.
Als gevolg van de strijd tussen de verschillende politieke partijen breekt het geweld ook uit tussen de hindoes, sikhs en moslims in Viceroy's House. De liefde tussen Jeet en Aalia loopt gevaar. Ook zij moeten net als de rest van de Indiase bevolking voor zichzelf bepalen of zij trouw zweren aan het India dat zij kennen, of aan het nieuwe land Pakistan.
VICEROY’S HOUSE is geregisseerd door Gurinder Chadha (BEND IT LIKE BECKHAM). De deling van Brits-Indië is altijd een onderdeel van haar leven geweest. Haar oorspronkelijk Indiase grootouders, die opgroeiden in een gebied dat nu onder Pakistan valt, zijn getuige geweest van de gewelddadige gebeurtenissen. In een publieksvriendelijk kostuumdrama wordt pijnlijk duidelijk gemaakt wat voor littekens het kolonialisme wereldwijd heeft veroorzaakt en wie daarvan de dupe zijn.

Filmhuis De Domijnen

vr 22 sep 2017 15:30 Ticket € 8,00
vr 22 sep 2017 21:10 Ticket € 8,00
za 23 sep 2017 19:00 Ticket € 8,00
zo 24 sep 2017 16:00 Ticket € 8,00
di 26 sep 2017 20:00 Ticket € 8,00
Ligne 2
6131 MT Sittard
Telefoon 088-5995600
info@dedomijnen.nl
Ligne 3
6131 MT Sittard
Telefoon 088-5995533
film@dedomijnen.nl